รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������� ������.���������.��������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���.���. 2566


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  10/11/22 - 14:39
2
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  10/11/22 - 14:47
3
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  10/11/22 - 15:10
4
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  10/11/22 - 15:52
5
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  10/11/22 - 22:07
6
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  11/11/22 - 09:45
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  14/11/22 - 09:43
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/22 - 13:39
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  08/12/22 - 11:03


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :