รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������� ������.���������.������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���.���. 2566


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  10/11/22 - 14:36
2
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  10/11/22 - 15:09
3
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  10/11/22 - 22:13
4
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  14/11/22 - 11:16
5
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  17/11/22 - 14:11


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :