รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������. ������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  09/11/22 - 14:14
2
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  09/11/22 - 15:21
3
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  09/11/22 - 15:36
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  09/11/22 - 15:44
5
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  09/11/22 - 15:53
6
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  09/11/22 - 17:00
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  10/11/22 - 09:42
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  10/11/22 - 09:47
9
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  10/11/22 - 13:21
10
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  14/11/22 - 09:47


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :