รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������� 2566 ������������������ 1


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  08/11/22 - 16:10
2
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  08/11/22 - 19:48
3
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 09:17
4
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  09/11/22 - 09:18
5
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 09:35
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  09/11/22 - 09:39
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 09:39
8
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  09/11/22 - 09:48
9
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  09/11/22 - 10:04
10
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  09/11/22 - 10:39
11
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 11:52
12
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 11:56
13
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 13:19
14
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  09/11/22 - 13:51
15
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  10/11/22 - 10:27
16
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  10/11/22 - 13:23
17
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  10/11/22 - 14:20
18
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  14/11/22 - 09:47
19
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  23/11/22 - 12:01
20
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  13/01/23 - 16:16


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :