รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ���������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  08/11/22 - 15:50
2
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  08/11/22 - 15:50
3
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  08/11/22 - 15:52
4
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 09:12
5
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  09/11/22 - 09:20
6
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  09/11/22 - 09:20
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 09:35
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 09:40
9
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  09/11/22 - 09:47
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  09/11/22 - 10:04
11
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  09/11/22 - 10:37
12
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 11:17
13
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  09/11/22 - 11:53
14
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  09/11/22 - 13:48
15
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  09/11/22 - 16:55
16
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  09/11/22 - 17:07
17
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  10/11/22 - 08:41
18
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  10/11/22 - 13:23
19
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  10/11/22 - 14:18
20
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  14/11/22 - 09:47
21
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  22/11/22 - 08:55


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :