รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ���������.


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  08/11/22 - 15:14
2
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  08/11/22 - 15:18
3
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  08/11/22 - 15:28
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  08/11/22 - 15:39
5
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 09:42
6
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  09/11/22 - 09:48
7
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  09/11/22 - 10:37
8
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  09/11/22 - 13:52
9
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  10/11/22 - 13:23
10
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  14/11/22 - 09:46
11
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  16/11/22 - 14:31


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :