รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���.���. ������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  08/11/22 - 15:03
2
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  08/11/22 - 15:09
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  08/11/22 - 15:16
4
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  08/11/22 - 15:30
5
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  08/11/22 - 15:45
6
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 09:43
7
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  09/11/22 - 09:48
8
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  09/11/22 - 10:35
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 11:44
10
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 11:47
11
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 11:54
12
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 11:56
13
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  10/11/22 - 10:29
14
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  10/11/22 - 13:24
15
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  14/11/22 - 09:46
16
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  18/11/22 - 09:11
17
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  23/11/22 - 12:11


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :