รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������� 2566


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  08/11/22 - 11:27
2
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  08/11/22 - 11:50
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  08/11/22 - 12:05
4
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  08/11/22 - 12:32
5
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  08/11/22 - 13:19
6
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  08/11/22 - 13:52
7
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  08/11/22 - 14:11
8
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  08/11/22 - 14:12
9
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  08/11/22 - 14:38
10
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  08/11/22 - 14:41
11
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 10:06
12
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  14/11/22 - 09:43
13
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  23/11/22 - 12:26


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :