รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������ ������������/������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  08/11/22 - 11:26
2
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  08/11/22 - 11:51
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  08/11/22 - 12:04
4
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  08/11/22 - 13:18
5
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  08/11/22 - 13:52
6
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  08/11/22 - 14:12
7
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  08/11/22 - 14:13
8
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  08/11/22 - 14:37
9
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  08/11/22 - 14:40
10
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  09/11/22 - 10:12
11
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  14/11/22 - 09:43


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :