รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  07/11/22 - 17:16
2
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  08/11/22 - 09:02
3
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  08/11/22 - 09:08
4
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  08/11/22 - 09:29
5
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  08/11/22 - 10:10
6
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  08/11/22 - 10:59
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  08/11/22 - 11:31
8
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  08/11/22 - 11:51
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  08/11/22 - 12:06
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  08/11/22 - 14:13
11
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  14/11/22 - 09:40
12
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  22/11/22 - 10:17


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :