รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (������.���������.)


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  07/11/22 - 17:14
2
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  08/11/22 - 09:00
3
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  08/11/22 - 09:03
4
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  08/11/22 - 09:28
5
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  08/11/22 - 10:11
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  08/11/22 - 11:29
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  08/11/22 - 12:15
8
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  08/11/22 - 14:16
9
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  13/11/22 - 14:40
10
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  14/11/22 - 09:39
11
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  22/11/22 - 10:17


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :