รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������ 29 ���.���.2565


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  07/11/22 - 15:13
2
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  07/11/22 - 15:16
3
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  07/11/22 - 17:12
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  08/11/22 - 08:59
5
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  08/11/22 - 09:12
6
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  08/11/22 - 12:19
7
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  08/11/22 - 14:19
8
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  14/11/22 - 09:38
9
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  22/11/22 - 10:15


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :