รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������/������������������ ���������.������������������ ������������������. ��������������������������� ��������������������� ���.���.2566


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  07/11/22 - 14:13
2
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  07/11/22 - 14:35
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  07/11/22 - 14:51
4
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  07/11/22 - 15:18
5
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  07/11/22 - 17:10
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  08/11/22 - 08:56
7
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  08/11/22 - 09:10
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  08/11/22 - 09:52
9
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  08/11/22 - 11:01
10
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  08/11/22 - 12:22
11
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  08/11/22 - 14:27
12
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  11/11/22 - 16:37
13
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  14/11/22 - 09:37
14
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  22/11/22 - 10:14
15
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  23/11/22 - 10:46
16
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  23/11/22 - 12:17
17
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  24/11/22 - 09:34
18
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  25/11/22 - 13:36
19
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  25/11/22 - 14:08


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :