รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������� TikTok ������������������������������������������ ���������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  07/11/22 - 10:57
2
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  07/11/22 - 13:03
3
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  07/11/22 - 13:21
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  07/11/22 - 14:16
5
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  08/11/22 - 08:54
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  08/11/22 - 11:09
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  08/11/22 - 12:27
8
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  08/11/22 - 14:36
9
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  09/11/22 - 16:43
10
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  09/11/22 - 17:10
11
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  14/11/22 - 09:36
12
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  13/01/23 - 15:38


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :