รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  01/11/22 - 16:10
2
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  01/11/22 - 16:13
3
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  01/11/22 - 16:23
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  01/11/22 - 16:37
5
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  01/11/22 - 18:25
6
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  02/11/22 - 08:31
7
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  02/11/22 - 12:44
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  03/11/22 - 09:58
9
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  03/11/22 - 16:42
10
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  04/11/22 - 09:41
11
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  07/11/22 - 09:21
12
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  08/11/22 - 12:18


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :