รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (Sex Worke


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  29/11/21 - 13:47
2
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  29/11/21 - 13:53
3
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  29/11/21 - 13:53
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  29/11/21 - 14:21
5
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  29/11/21 - 14:46
6
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  29/11/21 - 15:19
7
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  29/11/21 - 15:41
8
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  29/11/21 - 16:07
9
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  29/11/21 - 16:22
10
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  30/11/21 - 07:58


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :