รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������ ��������������� ������.���������.������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  26/11/21 - 15:36
2
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  26/11/21 - 15:38
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  26/11/21 - 15:41
4
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  26/11/21 - 16:12
5
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  26/11/21 - 16:30
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  26/11/21 - 22:13


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :