รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������� 2565


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 17:08
2
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  24/11/21 - 17:14
3
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  24/11/21 - 17:37
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  24/11/21 - 21:11
5
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  25/11/21 - 08:26
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  25/11/21 - 09:01
7
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  25/11/21 - 09:03
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  25/11/21 - 09:24
9
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  25/11/21 - 10:36
10
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  25/11/21 - 10:44
11
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  25/11/21 - 10:47
12
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  25/11/21 - 10:51
13
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  25/11/21 - 10:53
14
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  25/11/21 - 10:53
15
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  25/11/21 - 15:53
16
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  25/11/21 - 16:30
17
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  25/11/21 - 16:47
18
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  26/11/21 - 20:23
19
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  29/11/21 - 10:50
20
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  30/11/21 - 15:04
21
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  01/12/21 - 11:51
22
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  24/12/21 - 11:09


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :