รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������� ���.���.2565


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  24/11/21 - 17:11
2
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  24/11/21 - 17:29
3
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  25/11/21 - 08:30
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  25/11/21 - 08:56
5
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  25/11/21 - 09:29
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  25/11/21 - 10:23
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  25/11/21 - 10:51
8
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  25/11/21 - 10:55
9
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  25/11/21 - 10:56
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  27/11/21 - 19:42
11
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  29/11/21 - 10:49


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :