รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������.���������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  24/11/21 - 16:09
2
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  24/11/21 - 16:12
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  24/11/21 - 16:13
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  24/11/21 - 16:27
5
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 16:47
6
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 16:55
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 17:02
8
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  24/11/21 - 17:10
9
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  24/11/21 - 17:24
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  24/11/21 - 17:28
11
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  24/11/21 - 20:29
12
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  25/11/21 - 09:30
13
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  25/11/21 - 09:39
14
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  25/11/21 - 10:04
15
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  25/11/21 - 10:20
16
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  25/11/21 - 10:54
17
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  25/11/21 - 10:55


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :