รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������� 2564


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  24/11/21 - 13:29
2
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  24/11/21 - 13:35
3
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  24/11/21 - 13:39
4
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  24/11/21 - 13:39
5
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  24/11/21 - 13:49
6
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  24/11/21 - 13:54
7
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  24/11/21 - 14:05
8
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  24/11/21 - 14:37
9
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  24/11/21 - 14:45
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  24/11/21 - 15:33
11
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  24/11/21 - 17:20
12
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  25/11/21 - 09:35
13
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  25/11/21 - 11:40


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :