รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  23/11/21 - 17:29
2
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  24/11/21 - 09:06
3
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  24/11/21 - 09:06
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  24/11/21 - 09:07
5
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  24/11/21 - 09:09
6
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  24/11/21 - 09:09
7
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  24/11/21 - 09:23
8
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  24/11/21 - 09:58
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 10:36
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  24/11/21 - 15:36


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :