รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (��������������������������� ��� ������) ������������������������������ K


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  23/11/21 - 14:41
2
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  23/11/21 - 14:43
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  23/11/21 - 14:45
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  23/11/21 - 15:13
5
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  23/11/21 - 15:25
6
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  23/11/21 - 16:27
7
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  23/11/21 - 17:31
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 10:30
9
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  24/11/21 - 15:38


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :