รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง (���������������������������������) ������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  23/11/21 - 14:41
2
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  23/11/21 - 14:44
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  23/11/21 - 14:44
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  23/11/21 - 14:47
5
 สำนักงาน กศน.จ.พะเยา  23/11/21 - 14:50
6
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  23/11/21 - 14:51
7
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  23/11/21 - 15:11
8
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  23/11/21 - 15:12
9
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  23/11/21 - 15:26
10
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  23/11/21 - 16:26
11
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  23/11/21 - 17:31
12
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 10:14
13
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  24/11/21 - 10:24
14
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 10:30
15
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  24/11/21 - 10:44
16
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  24/11/21 - 10:55
17
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 11:08
18
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  24/11/21 - 13:29
19
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 15:20
20
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  24/11/21 - 15:40


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :