รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������ ��������������������������� \"���������������������������������������������������������������������������\" ��������������������� 2564


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  23/11/21 - 13:35
2
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  23/11/21 - 13:36
3
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  23/11/21 - 13:37
4
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  23/11/21 - 13:42
5
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  23/11/21 - 14:38
6
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  23/11/21 - 14:41
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  23/11/21 - 15:04
8
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  23/11/21 - 15:09
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  23/11/21 - 15:13
10
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  23/11/21 - 15:29
11
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  23/11/21 - 17:33
12
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  24/11/21 - 08:52
13
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 10:12
14
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  24/11/21 - 17:05
15
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  24/11/21 - 21:54
16
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  01/12/21 - 09:09


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :