รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� The Young Leader Program(YLP)


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  23/11/21 - 09:23
2
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  23/11/21 - 09:41
3
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  23/11/21 - 11:23
4
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  23/11/21 - 12:41
5
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  23/11/21 - 13:26
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  23/11/21 - 15:08
7
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  23/11/21 - 17:36
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 10:11


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :