รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������ \"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  22/11/21 - 13:42
2
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  22/11/21 - 13:47
3
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  22/11/21 - 13:50
4
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  22/11/21 - 14:05
5
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  22/11/21 - 15:44
6
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  22/11/21 - 15:49
7
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  22/11/21 - 16:51
8
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  22/11/21 - 17:55
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 10:06
10
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  01/12/21 - 09:14


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :