รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  19/11/21 - 10:52
2
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  19/11/21 - 10:53
3
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  19/11/21 - 11:00
4
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  19/11/21 - 11:41
5
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  19/11/21 - 12:38
6
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  19/11/21 - 13:05
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  19/11/21 - 13:21
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  19/11/21 - 13:54
9
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  19/11/21 - 13:55
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  19/11/21 - 14:11
11
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  19/11/21 - 15:44
12
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  19/11/21 - 16:43
13
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  19/11/21 - 17:01
14
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  22/11/21 - 10:58
15
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 10:01
16
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  24/11/21 - 12:07


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :