รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������� 2565


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  18/11/21 - 15:38
2
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  18/11/21 - 15:39
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  18/11/21 - 15:49
4
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  18/11/21 - 16:37
5
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  18/11/21 - 17:29
6
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  18/11/21 - 19:01
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  19/11/21 - 08:33
8
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  19/11/21 - 09:16
9
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  19/11/21 - 09:18
10
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  19/11/21 - 09:22
11
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  19/11/21 - 09:40
12
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  19/11/21 - 12:40
13
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  19/11/21 - 12:42
14
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  19/11/21 - 13:09
15
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  19/11/21 - 13:55
16
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  23/11/21 - 13:46
17
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 10:00
18
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  25/11/21 - 16:28
19
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  07/12/21 - 11:35


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :