รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������ ���.���.���. ������������������������������ ������������������������������������������������������������������ 3


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  18/11/21 - 14:33
2
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  18/11/21 - 14:34
3
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  18/11/21 - 14:49
4
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  18/11/21 - 14:58
5
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  18/11/21 - 15:10
6
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  18/11/21 - 16:39
7
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  18/11/21 - 17:30
8
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  19/11/21 - 09:16
9
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  19/11/21 - 09:17
10
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  19/11/21 - 09:20
11
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  19/11/21 - 09:39
12
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  19/11/21 - 09:56
13
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  19/11/21 - 12:50
14
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  19/11/21 - 13:54
15
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  02/12/21 - 11:14
16
 สำนักงาน กศน.จ.พะเยา  28/12/21 - 10:18
17
 สำนักงาน กศน.จ.พะเยา  01/01/22 - 21:35


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :