รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������� ������������������������:��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  17/11/21 - 14:06
2
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  17/11/21 - 14:29
3
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  17/11/21 - 14:37
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  17/11/21 - 14:44
5
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  17/11/21 - 14:45
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  17/11/21 - 15:04
7
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  17/11/21 - 15:56
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  18/11/21 - 08:47
9
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  18/11/21 - 10:53
10
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  18/11/21 - 14:18
11
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/21 - 19:11


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :