รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  17/11/21 - 11:44
2
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  17/11/21 - 11:45
3
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  17/11/21 - 12:20
4
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  17/11/21 - 12:55
5
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  17/11/21 - 13:19
6
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  17/11/21 - 13:39
7
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  17/11/21 - 14:42
8
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  17/11/21 - 14:44
9
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  17/11/21 - 14:49
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  17/11/21 - 15:57
11
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  17/11/21 - 21:12
12
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  18/11/21 - 10:55
13
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  18/11/21 - 14:19
14
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  18/11/21 - 14:40
15
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  19/11/21 - 10:18


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :