รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���.���.2565


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  16/11/21 - 15:34
2
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  16/11/21 - 15:43
3
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  16/11/21 - 15:49
4
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  16/11/21 - 15:52
5
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/21 - 15:52
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  16/11/21 - 16:13
7
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  17/11/21 - 09:16
8
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  17/11/21 - 13:32
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  17/11/21 - 14:16
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  17/11/21 - 16:02
11
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  19/11/21 - 10:15
12
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  22/11/21 - 10:31
13
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  03/12/21 - 10:06
14
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  03/12/21 - 10:26
15
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  15/12/21 - 14:57


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :