รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������� ������.���������.������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���.���.2565


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  16/11/21 - 11:17
2
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  16/11/21 - 14:53
3
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  17/11/21 - 13:27
4
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  24/11/21 - 10:02
5
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  25/11/21 - 16:38


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :