รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������� ������.���������.��������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���.���.2565


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/21 - 10:50
2
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/21 - 11:05
3
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/21 - 11:27
4
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/21 - 12:11
5
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/21 - 13:13
6
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/21 - 15:19
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/21 - 18:51
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  17/11/21 - 09:13
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  17/11/21 - 10:41


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :