รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������ e-book


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  15/11/21 - 16:54
2
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  15/11/21 - 17:53
3
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  16/11/21 - 07:37
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  16/11/21 - 09:07
5
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  16/11/21 - 09:30
6
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  16/11/21 - 10:36
7
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  16/11/21 - 13:21
8
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  16/11/21 - 13:28
9
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  16/11/21 - 13:49


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :