รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 16:01
2
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 16:02
3
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  15/11/21 - 16:09
4
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  15/11/21 - 16:12
5
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  15/11/21 - 16:35
6
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  15/11/21 - 17:46
7
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  15/11/21 - 22:36
8
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  16/11/21 - 07:41
9
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  16/11/21 - 09:01
10
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  16/11/21 - 09:32
11
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  16/11/21 - 13:51
12
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/21 - 14:59


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :