รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������� ������.���������.��������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 16:02
2
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 16:14
3
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/21 - 09:21
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  16/11/21 - 10:48
5
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/21 - 12:13
6
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  18/11/21 - 13:49
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  19/11/21 - 12:42


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :