รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������� ��������� ������������������ ��������� ������������ ������ ���������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  15/11/21 - 15:39
2
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  15/11/21 - 16:00
3
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 16:03
4
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  15/11/21 - 16:04
5
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  15/11/21 - 16:12
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  16/11/21 - 09:00
7
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  16/11/21 - 13:52


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :