รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������ ��������������������������������������������������� ���������. ������������������������������������������������������������������������������������ ���������.���������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 14:08
2
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 14:09
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  15/11/21 - 14:31
4
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  15/11/21 - 14:33
5
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  15/11/21 - 14:45
6
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 15:00
7
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  15/11/21 - 15:03
8
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  15/11/21 - 15:04
9
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  15/11/21 - 16:00
10
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  15/11/21 - 16:04
11
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  16/11/21 - 08:58
12
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  16/11/21 - 10:12
13
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  18/11/21 - 15:18
14
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  19/11/21 - 11:10
15
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  02/12/21 - 10:25
16
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  02/12/21 - 10:43
17
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  02/12/21 - 17:50
18
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  21/12/21 - 09:25
19
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  21/12/21 - 10:09
20
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  21/12/21 - 16:20
21
 สำนักงาน กศน.จ.พะเยา  28/12/21 - 10:20


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :