รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� TSC ��������������������������������������������������� 7 ���������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  15/11/21 - 11:30
2
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  15/11/21 - 11:30
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  15/11/21 - 11:32
4
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 11:51
5
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  15/11/21 - 11:57
6
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  15/11/21 - 13:03
7
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  15/11/21 - 13:38
8
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  15/11/21 - 13:47
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 15:03
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  15/11/21 - 15:27
11
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  15/11/21 - 15:53
12
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  16/11/21 - 15:06
13
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  19/11/21 - 10:08


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :