รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������ ���������.������������������������������������ ��������������������������������������� ���.���.2


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 10:27
2
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  15/11/21 - 10:27
3
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 10:42
4
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  15/11/21 - 10:42
5
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  15/11/21 - 11:04
6
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  15/11/21 - 11:15
7
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  15/11/21 - 11:29
8
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  15/11/21 - 11:31
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 11:40
10
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 11:49
11
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  15/11/21 - 11:50
12
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  15/11/21 - 13:05
13
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  15/11/21 - 13:42
14
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  15/11/21 - 15:28
15
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/21 - 15:00
16
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  19/11/21 - 10:05
17
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  26/11/21 - 08:38


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :