รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������ ���������. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������ ������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  15/11/21 - 10:28
2
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  15/11/21 - 10:40
3
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 10:56
4
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  15/11/21 - 11:03
5
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  15/11/21 - 11:28
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  15/11/21 - 11:30
7
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  15/11/21 - 11:45
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 11:48
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 11:48
10
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  15/11/21 - 13:06
11
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  15/11/21 - 13:35
12
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  15/11/21 - 15:30


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :