รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  15/11/21 - 10:07
2
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  15/11/21 - 10:09
3
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  15/11/21 - 10:10
4
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  15/11/21 - 10:17
5
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  15/11/21 - 10:40
6
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  15/11/21 - 11:06
7
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  15/11/21 - 11:27
8
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  15/11/21 - 11:28
9
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  15/11/21 - 11:38
10
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 11:47
11
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 13:39


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :