รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������ ��������������������������������������������������������������������� ������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  15/11/21 - 10:07
2
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  15/11/21 - 10:08
3
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  15/11/21 - 10:09
4
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  15/11/21 - 10:14
5
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  15/11/21 - 10:17
6
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  15/11/21 - 10:33
7
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  15/11/21 - 11:24
8
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  15/11/21 - 11:24
9
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  15/11/21 - 11:27
10
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 11:43


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :