รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ���������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  12/11/21 - 12:06
2
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  12/11/21 - 12:22
3
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  12/11/21 - 12:47
4
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  12/11/21 - 13:05
5
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  12/11/21 - 13:26
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  12/11/21 - 13:26
7
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  12/11/21 - 13:46
8
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  12/11/21 - 14:24
9
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  12/11/21 - 16:07
10
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 09:16
11
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/21 - 15:00


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :