รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  12/11/21 - 12:08
2
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  12/11/21 - 12:12
3
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  12/11/21 - 12:22
4
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  12/11/21 - 12:50
5
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  12/11/21 - 13:05
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  12/11/21 - 13:24
7
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  12/11/21 - 13:26
8
 สำนักงาน กศน.จ.พะเยา  12/11/21 - 13:28
9
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  12/11/21 - 13:29
10
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  12/11/21 - 13:35
11
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  12/11/21 - 13:41
12
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  12/11/21 - 13:44
13
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  12/11/21 - 13:54
14
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  12/11/21 - 14:07
15
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  12/11/21 - 14:22
16
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  12/11/21 - 14:39
17
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  12/11/21 - 14:40
18
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  12/11/21 - 14:49
19
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  12/11/21 - 14:50
20
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  12/11/21 - 15:02
21
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  12/11/21 - 15:13
22
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  12/11/21 - 15:16
23
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  12/11/21 - 15:44
24
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  13/11/21 - 12:33
25
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  14/11/21 - 23:12
26
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  15/11/21 - 09:07
27
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 09:13
28
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  27/12/21 - 19:36


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :