รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  11/11/21 - 16:20
2
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  11/11/21 - 16:20
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  11/11/21 - 16:23
4
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  11/11/21 - 17:59
5
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  12/11/21 - 10:20
6
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  12/11/21 - 10:49
7
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  12/11/21 - 11:10
8
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  12/11/21 - 11:50
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 15:10


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :