รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/������������������ ���������.������������������ ��������� ���������.��������������������������� ��������������������� ���.���. 2565


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  11/11/21 - 16:13
2
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  11/11/21 - 16:14
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  11/11/21 - 16:17
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  11/11/21 - 16:18
5
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  11/11/21 - 16:21
6
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  11/11/21 - 17:57
7
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  11/11/21 - 23:04
8
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  12/11/21 - 10:21
9
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  12/11/21 - 10:48
10
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  12/11/21 - 11:09
11
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  15/11/21 - 09:09
12
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  15/11/21 - 10:25
13
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 15:10


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :