รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������� 2565 ������������������ 1


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  11/11/21 - 16:15
2
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  11/11/21 - 16:16
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  11/11/21 - 16:20
4
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  11/11/21 - 16:36
5
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  11/11/21 - 17:54
6
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  11/11/21 - 23:06
7
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  12/11/21 - 00:01
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  12/11/21 - 10:02
9
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  12/11/21 - 10:22
10
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  12/11/21 - 10:42
11
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  12/11/21 - 11:08
12
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  13/11/21 - 23:03
13
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  14/11/21 - 12:17
14
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 08:19
15
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  15/11/21 - 08:54
16
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  15/11/21 - 10:30
17
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 15:04
18
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  02/12/21 - 09:28
19
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  20/12/21 - 16:52
20
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  20/12/21 - 17:11
21
 สำนักงาน กศน.จ.พะเยา  20/12/21 - 18:04


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :